Проблемна лабораторія дистанційного навчання НТУ «ХПІ» запрошує на вебінар «Керівникам про електронне навчання», який відбудеться

• 14 вересня 2016 року о 15-00 в ауд 63 науково-технічної бібліотеки НТУ «ХПІ»
• 15 вересня 2016 року о 15-15 в конференц-залі ХНАДУ на другому поверсі

Вже понад 40 років впроваджуються інформаційні технології в освіту в нашій країні. На перших етапах це було використання комп’ютера, потім – мережі Інтернет. Але у більшості ми поки що знаходимось у минулому тисячолітті. Необхідно терміново переходити на новий рівень використання інформаційних та педагогічних технологій, розвивати електронне навчання.

Для цього необхідно, з одного боку, опанувати нові інструменти (хмарні технології, віртуальна реальність, розширена реальність, мобільні технології). З другого боку, підвищити рівень володіння новими педагогічними теоріями, підходами, методиками, які трансформувалися або з’явилися під впливом інформаційних технологій. Слід враховувати, що з’явилися відкриті освітні ресурси, відкриті дистанційні курси, якими користуються мільйони викладачів та студентів світу. Змішане навчання, яке базується на дистанційному навчанні, сьогодні вже теж не екзотика у навчальних закладах світу, а нагальна потреба.

Світова практика розвитку дистанційного навчання показує, що успішність впровадження системи дистанційного навчання суттєво залежить від розуміння важливості змін у освіті та підтримки завідувачів кафедр, деканів. Саме на них і орієнтований цей семінар (вебінар).

Мета: опанування основних термінів, визначення типів дистанційних курсів, якості дистанційних курсів, роль хмарних технологій у дистанційному навчанні. Визначення ролі відкритого дистанційного курсу «Вступ до фаху» для абітурієнтів та потреби використання на кафедрі портфоліо студента.

Семінар буде транслюватись в мережі 
• 14 вересня о 15-00 за адресоюhttp://library.khpi.edu.ua/files/bbb_join.html
• 15 вересня о 15-15 за адресоюhttp://dl.khadi.kharkov.ua/mod/bigbluebuttonbn/view.php… (потрібна реєстрація)

Посилання на запис вебінару буде розміщено на сайті університету та в мережі.

Семінар є вступом до чотирьохтижневого відкритого (безкоштовного) дистанційного курсу для керівників «Дистанційне навчання для керівників», який починається 26 вересня 2016 р.
Мета курсу: Отримати навички роботи у Moodle, пошуку в мережі фахівців свого напряму, наукових праць у наукометричній базі джерел, визначати типи дистанційних курсів на кафедрі та потреби уведення змішаного навчання. Аналізувати мету курсу за таксономією Блума та її досяжність, складових курсу, складність тексту, якість графіки, систему оцінки, , завдання, дискусії та іншу діяльність на різноманітність, критерії якості дистанційного курсу та ін. Проектувати дистанційний курс «Вступ до фаху». Визначати необхідність уведення портфоліо студента.
Реєстрація у курсі виконується за посиланням:http://dl.khpi.edu.ua/course/view.php?id=105 На сайті дистанційних курсів передбачена самореєстрація.
Семінар і відкритий дистанційний курс проводить науковий керівник Проблемної лабораторії дистанційного навчання НТУ «ХПІ» професор Кухаренко В.М.

Остання зміна: неділя 11 Вересень 2016 06:20