МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»
ІНСТИТУТ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ І ОСВІТИ ДОРОСЛИХ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ І ЗАСОБІВ НАВЧАННЯ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ВИЩОЇ ОСВІТИ НАПН УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ВИХОВАННЯ НАПН УКРАЇНИ
ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ» НАПН УКРАЇНИ 
МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ НТУ «ХПІ»
ЦЕНТР СУЧАСНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ, ПСИХОЛОГІЧНИХ 
ТА УПРАВЛІНСЬКИХ ТЕХНОЛОГІЙ НТУ «ХПІ»

Інформаційне повідомлення

ХІІІ МІЖНАРОДНА ШКОЛА-СЕМІНАР
«СУЧАСНІ ПЕДАГОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ОСВІТІ»


26–28 січня 2016 року Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» проводить ХІІІ Міжнародну школу-семінар «Сучасні педагогічні технології в освіті». 

Мета школи-семінару – підвищення педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників шляхом їх ознайомлення і навчання сучасним технологіям педагогічного процесу, а також обміну досвідом щодо нових підходів до виховання та розвитку особистості. Під час роботи школи-семінару викладачі знайомляться з досвідом застосування сучасних педагогічних технологій в освіті, що використовуються в НТУ «ХПІ», а також із сучасними вимогами до професійної діяльності педагога вищої школи; обмінюються власним досвідом щодо шляхів підвищення якості освіти. Школа проводиться у формі педагогічних майстерень за напрямками, майстер-класів, тренінгів, дискусій, демонстрацій, презентацій, спрямованих на формування, розвиток та вдосконалення особистісних професійних компетентностей (педагогічних, організаторських, творчих, комунікативних тощо), підвищення ефективності професійної діяльності у сфері освіти. Роботою майстерень керують провідні викладачі НТУ «ХПІ».
До участі у школі-семінарі запрошуються викладачі вищих навчальних закладів, аспіра-нти та студенти, вчителі загальноосвітніх навчальних закладів, представники громадських об’єднань, соціологи, психологи, усі зацікавлені особи.

У ПРОГРАМІ ЗАПЛАНОВАНО

Педагогічні майстерні

 • Порівняльний аналіз підготовки лідерів в університетах України та Європейських країнах (дослідження здійснене у межах проекту Програми TEMPUS «Освіта для лідерства, інтелігентності та розвитку таланту») – проф. Романовський О.Г., проф. Гура Т.В., доц. Чала Ю.М.

 • Деякі питання методичного забезпечення якості навчання – проф. Кухаренко В.М.
  1. Колективні форми освіти – проф. Горілий О.В.

 • Сучасні інформаційні технології на допомогу освіті – дир. НТБ Семененко Л.П., заст. дир. Главчева Ю.М.

 • Особистісно орієнтована освітня технологія «Пробудження волі» – проф. Зубар Г.П., пров. н. с. Топтигін О.Л.


Майстер-класи

 • Культура педагогічного спілкування – проф. Пономарьов О.С.
 • Методика формування комунікативної компетенції майбутнього лідера–управлінця у період навчання у ВНЗ – проф. Панфілов Ю.І., доц. Грень Л.М., Бондаренко В.В.
 • Storytelling у педагогічній практиці: розвиток комунікативного потенціалу (методика Rorys–story cubes) – проф. Попова Г.В., доц. Середа Н.В.
 • Нові технології досягнення успіху у викладацькій діяльності – ст. викл. Лісеная А.М.
 • Конфліктна взаємодія у навчально-виховному процесі ВНЗ: особливості, механізми виникнення та методи розв’язання конфліктів – доц. Підбуцька Н.В.
 • Моральні основи взаємодії між викладачем та студентом – ст. викл. Книш А.Є.
 • Мультимедійні технології у навчанні іноземним мовам – проф. Бадан А.А.
 • Нові тенденції в Освіті–2015: від глобального досвіду до локальних проблем – проф. Горошко О.І.
 • Методика ефективного «вбудування» досвіду практиків у навчальний процес – доц. Решетняк О.В., ст. викл. Глущенко І.В.
 • Методика підвищення інтересу та мотивації студентів до навчання під час викорис-тання педагогічної технології «Ігри професійного розуму» – проф. Хоменко І.В.


Тренінг

 • Тренінг позитивного мислення лідера – проф. Черкашин А.І., доц. Богдан Ж.Б., доц. Підбуцька Н.В.

Презентація

 • Циклічне тестування як інструмент педагогічної діяльності – доц Дженюк А.В. _________


Пленарне засідання – 26.01.2016 р. о 10 годині. 12 аудиторія Ректорського корпусу. Робота майстерень за розкладом.


Участь у тренінгах – за попереднім записом. Кількість учасників обмежена.

? Запис проводиться у методичному відділі НТУ «ХПІ» (із зазначенням майстерень та кількості учасників), а також за телефонами: (057)707-61-74; (057)707-62-78; 22-19.

E-mail: metodot@ukr.net

Детальна інформація стосовно роботи майстерень знаходиться у методичному відділі та розміщена на сайті університету http://blogs.kpi.kharkov.ua/metodotdel/?cat=17

Остання зміна: субота 9 Січень 2016 02:41