Шановні колеги!

Повідомляємо, що ректорат НТУ «ХПІ» сумісно з методичним відділом планує до видання збірник науково-методичних праць «Сучасні педагогічні технології в освіті» за підсумками роботи Х I Міжнародної школи-семінару «Сучасні педагогічні технології в освіті» .

Вимоги до оформлення: Обсяг статей – 6–8 сторінок у роздрукованому та електронному вигляді формат А 4; гарнітура Times New Roman , кегель 14, міжстроковий інтервал 1,5. Всі поля – 2 см. Прізвище, ініціали автора – зверху справа, розмір шрифту 14, під ним через 1 інтервал указати назву навчального закладу – розмір шрифту 14. Далі дати назву теми виступу – через 2,5 інтервалу, великими літерами (напівжирне написання); розмір шрифту – 14, потім через 2,5 інтервалу текст. Список літератури друкується 12 кеглем у кінці статті з дотриманням бібліографічних стандартів (форма 23 з Постанови ВАК України від 29.05.2007 р. №342 із змінами та доповненнями, внесеними постановами ВАК України від 26.01.2008 р. №63 та 03.03.2008 р. №147). Мова написання статей – українська або російська. Статті подати до методичного відділу.

Матеріали, що не відповідають тематиці або вимогам до оформлення, будуть відхилені редколегією.

Адреса: 61002, Харків, вул. Фрунзе, 21; НТУ «ХПІ», Ректорський корпус, к .3, методи чний відділ. Т ел . : 707-62-78; 707-61-74; 22-19

E-mail: metodot@mail.ru

Оргкомітет

Остання зміна: п'ятниця 15 Лютий 2013 08:37