Секція 14. Сучасні технології в освіті

Голова – проф. Кравець В.О., проректор

Cекретар – проф. Кухаренко В.М.

1. Артеменко В.Б., Полотай О.І., Карпа А.Г. Україна, м. Львів

Соціальні сервіси у системі управління дистанційним навчанням Moodle

2. Белоусова Л.И., Сендеров А.А., Броун И.Н., Богомаз А.С. Украина, г. Харьков

Виртуальный музей – как опорное обучающее средство тематических уроков информатики.

3. Бугайчук К.Л. Україна, м. Харків

Використання QR кодів у навчальному процесі вищих навчальних закладів

4. Горелов Ю.П., Україна, м. Харків

UML-проектування комп’ютерних навчальних курсів

5. Гуріна Г.І., Дружинін Є.І., Косьяненко І.П. Україна, м. Харків

Дослідження процесу електронного тестування при вивченні фундаментальних та спеціальних дисциплін

6. Дьячкова О.В. Україна, г. Харьков

Внедрение в учебный процесс коллаборативных информационных технологий в рамках модели SaaS

7. Ильина Е.А., Сичная М.А. Россия , г. Магнитогорск

Функциональные возможности электронного деканата

8. Ильина Е.А., Цайтлер Е.А., Курамшин Р.Я. Россия, г. Магнитогорск

Экспертная оценка упражнений по спортивной акробатике

9. Клименко С.О. Україна, м. Суми

Навчальні проекти як спосіб активізації діяльності студентів

10. Кухаренко В.М. Україна, Харків

Відкритий дистанційний курс «Дистанційне навчання від А до Я»

11. Лазарєва Т.А. Україна, м. Харків

Цілі та зміст креативного навчання з технологічного обладнання харчової галузі

12. Мельников А.Ю., Варваров Э.Э. Україна, г . Краматорск

Разработка web- страницы для создания тестов

13. Нургалина Р. Г., Ильина Е. А. Россия, г. Магнитогорск

Возможности LMS MOODLE для развития рефлексии

14. Ремінець О.О., Лабскір В.М. Україна, м. Харків

Показники ігрових дій кваліфікованих гравців з настільного тенісу

15. Решетняк Н.В. Україна, м. Харків

Інформаційні технології у викладанні фізики студентам технікуму

16. Савченко М.В. Україна , м. Харків

Роль і місце проблемно-оріентованних бібліотек електронних гіперкниг у дистанційному навчанні

17. Сендеров А.А., Броун И.Н., Хворостенко М.Н., Мальцев Т.Ю. Украина, Харьков

Разработка украинского блока виртуального музея информатики

18. Сендеров А.А., Броун И.Н., Слюсенко И.А., Лукьянова С.С. Украина, Харьков

Разработка учебного курса «Экономическая информатика»

19. Синебрюхов Ю.Б., Украина, , м. Харьков

Контекст культуры

20. Столяревская А.Л. Украина, г. Харьков,

О дистанционном курсе по машинному обучению

21. Стрюк А. М. Україна, м. Кривий Ріг

Інформаційно-комунікаційні технології комбінованого навчання у вищій школі

22. Твердохлєбова Н.Є., Рибалко О.В. Україна, Харків

Проектування дистанційного курсу

23. Федорук П.І., Дутчак М.С. Україна, м. Івано-Франківськ

Побудова бази знань адаптивних систем дистанційного навчання

24. Шаша І.К., Шаша Л.І. Україна, м. Харків

Удосконалення системи підготовки студентів до інноваційної інженерної діяльності

25. Ясько А.О., Горелов Ю.П. Україна, г.Харьков

Оверлейная модель умений как основа адаптации

Остання зміна: понеділок 14 Травень 2012 07:48