ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНЯ

«Розвиток технічних здібностей студентів технічних вузів»

Керівник – проф. Горілий О.В.

Місія освіти полягає у засвоєнні таких механізмів .

Узгодження потреб особистості та суспільства шляхом прямування до ідеалу, який є сутністю філософії освіти.

Забезпечення якості життя у аспектах: духовному, добропорядному, етичному, естетичному, психофізіологічному, прагматичному тощо. Вони є змістом усвідомлених та неусвідомлених потреб кожної людини.

Захист життя від загроз чинників космічного та природно людського характеру, що призводять до суїциду ноосфери. Відповідає загальнолюдським потребам.

Традиційна система освіти не відображає усвідомлення місії освіти. Цим пояснюється консерватизм системи, який викликає системну перманентну кризу. А це перешкоджає реалізації місії.

Вдосконалена система освіти передбачає усвідомлення її місії, що призводить до реформації системи та її прогресу. А це сприяє реалізації місії.

Основною ознакою традиційної системи є втрата мотивації тими, хто навчається, і, як наслідок – орієнтація системи на стимулювання. Інструментом стимулювання у цій системі є бальна оцінка. Ця оцінка є мало адекватним критерієм якості освіти, бо враховує формальний у терміні освіти рівень придбання продукту освіти у обмеженому спектрі складових змісту освіти, а також суперечить факту виходу у число видатних людей тих учнів, які погано навчаються. Стимулювання на підставі індивідуальної оцінки не заохочує тих, хто навчається, до здобуття продукту освіти. Неусвідомлення цього є причиною консерватизму традиційної системи освіти.

З метою реалізації місії освіти система освіти має бути реформована. Шлях до цього – прищеплення тим, хто навчається, мотивації до освіти.

Приклади мотивованого навчання – це навчання у колективах, в яких учасники поєднані загальною метою та змагаються за перемогу з іншими колективами. Ознаками такої системи освіти є: прищеплення мотивації, акцент на мотивацію поряд із стимулюванням, підвищений рівень розвитку креативних здібностей тих, хто навчається, розширення продукту освіти, акцент на винахідництво, рейтингове (поряд з бальним) оцінювання тощо.

У НТУ «ХПІ» метод колективного навчання здійснюють майже 40 років понад 30 кафедр. Здійснюється ігротехнічна підготовка викладачів, видано понад 150 методичних розробок з методів активного навчання. Ігрове проектування присвячене розробкам нових конструкцій та технологічних процесів у межах окремої навчальної дисципліни, спеціальності в цілому або міждисциплінарним розробкам. В університеті створені сприятливі умови для розвитку творчих здібностей студентів.

В цілому досвід застосування методів колективного навчання свідчить про необхідність проведення відповідної реформи, бо вона сприятиме місії вищої інженерної освіти.

Остання зміна: понеділок 30 Січень 2012 08:39