ОСВІТА ТА ТЕХНОЛОГІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У 21 СТОЛІТТІ

Сучасний етап розвитку суспільства характеризується бурхливим змінами технологій (і інформаційних, зокрема). Це вимагає змін в усіх сферах діяльності людини і, в першу чергу, в освіті. Дослідження в галузі освіти показують, що в найближчі роки повинні відбутися кардинальні зміни в системі освіти багатьох країн. Тому обговорення питань впливу технологій на освіту вимагає попередньої підготовки. Школа-семінар є продовженням першої частини відкритого дистанційного курсу «Дистанційне навчання від А до Я» (http://elaz.wikispaces.com), на якій передбачається узагальнити отримані в ході навчання результати. 

Пленарное заседание

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732237-school-plenar

Тенденції розвитку шкільної та вищої освіти в 21 столітті.

31 січня, 14-30 - 16-00

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732242-workshop-1

Розглядаються кращі зразки шкільної та університетської освіти за кордоном. Аналізується стан дистанційного навчання в СНД і проблеми, які потребують вирішення. Прогнозується майбутнє освіти і роль дистанційного навчання.

 1. Итоги проведения открытого дистанционного курса «Дистанционное обучение от А до Я». Кухаренко Владимир Николаевич, профессор, НТУ «ХПИ», Харьков
 2. Створення   інформаційно - освітнього середовища  для  організації навчального процесу та підтримки життєдіяльності закладів освіти
  Пасіхов Юрій Якович, заст.директора ФМГ№17   м. Вінниці, заслужений учитель України
 3. Инновационные технологии обучения в высшей школе. Триус Юрий Васильевич, профессор, Черкасский технологический университет Черкассы
 4. Инновационные подходы к совершенствованию экономического образования на кафедре "Экономическая кибернетика". Калиненко Наталья Алексеевна, доцент, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск
 5. Использование дистанционного курса для поддержки очных занятий на кафедре биохимии медицинского вуза. Ершиков Сергей Михайлович, доцент, Ярославская государственная медицинская академия Минздравсоцразвития России, Ярославль

Особливості розвитку корпоративного та післядипломної освіти

31 січня, 16-30 - 18-00

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732244-workshop-2

Розглядаються особливості корпоративного навчання, організація післядипломного навчання (педагогічного, економічного і технічного). Важливим питанням є вміння управляти знаннями і враховувати при організації корпоративного навчання.

 1. Дидактические основы дистанционного обучения в повышении квалификации преподавателей высшей школы. Ляхоцкая Лариса Леонидовна, зав.кафедры ДО, УМО НАПН Украины, Киев
 2. Визуализации знаний и эффективность обучения. Погореловская Ирина Демьяновна, Национальный университет ГНС Украины, Ирпень Киевской обл.
 3. Особливості персонального навчального середовища. Рибалко Олена, НТУ "ХПІ", Харків
 4. Некоторые аспекты организации учебного процесса в курсе дискретной математики. Савченко Николай Владимирович, доцент, НТУ "ХПИ", Харьков

Стратегія розвитку дистанційного навчання на сучасному етапі розвитку суспільства.

1 лютого, 10-00 - 11-30

Вход в вебинар  http://www.moodle.org/0.5669940279986301 

Питання побудови стратегії розвитку дистанційного навчання в школі, університеті, корпорації є найважливішим. Саме тут визначаються якості створюваної системи дистанційного навчання та її вартість. На цьому етапі важливо бачити тренди розвитку дистанційного навчання.

 1. Мобильное обучение. Семериков Сергей Алексеевич, профессор, Стрюк Андрей Николаевич, аспирант, Криворожский технический университет, Кривой Рог
 2. Интерактивное видео в дистанционном обучении. Калиненко Наталья Алексеевна, доцент, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск
 3. Эволюция в первой декаде 21 века методики оценивания учебной деятельности (Таксономии Блума). Сиротенко Нина Гавриловна, НТУ "ХПИ", Харьков
 4. Досвід впровадження дистанційного навчання  в процес підготовки майбутніх фахівців. Кисельова Олеся,  Національний фармацевтичний університет, Харків

Моделі, системи і стандарти дистанційного навчання

1 лютого, 12-00 - 13-30

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732251-workshop-4

Після побудови стратегії розвитку дистанційного навчання формується концепція і створюються необхідні нормативні документи майбутньої системи дистанційного навчання. Вибираються і обґрунтовуються моделі, системи і стандарти дистанційного навчання, визначаються необхідні швидкі технології.

 1. Открытые образовательные ресурсы Бугайчук Костантин Леонидович, доцент, ХНУВД, Харьков
 2. Особливості технологічних етапів створення електронних програмно-педагогічних засобів навчання. Лапшина Ирина Сергеевна, ст.преподаватель, КЗ ЗОИППО ЗОР, Запорожье
 3. Создание интерактивных упражнений learningsapps. Чихрадзе Анна, Нальчик

Методологія проектування дистанційного навчання.

1 лютого 14-30 - 16-00

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732256-workshop-5

Створення системи дистанційного навчання в організації базується на загальних принципах проектування з використанням педагогічного проектування. На цьому етапі вибирається платформа для навчання, визначається склад команди і здійснюється їх підготовка. СДО повинна формуватися з урахуванням сучасних тенденцій розвитку дистанційного навчання (соціальні сервіси, МОДК, соціальне навчання та ін.)

 1. Преподаватель вуза в современной информационно-образовательной среде. Андреев Александр Александрович, профессор, зав. Кафедрой электронной педагогики,НОУ Московского финансово-промышленного университета «Синергия», Москва
 2. Использование дополнительных инструментов в курсе для студентов на платформе Мудл. Люлькун Нина Ананьевна, доцент, Хмельницкий национальный университет, Хмельницкий
 3. Современный подход к разработке презентаций. Калиненко Наталья Алексеевна, доцент, Восточноукраинский национальный университет имени Владимира Даля, Луганск

Заключне засідання

1 лютого, 16-30 - 18-00

Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732261-workshop-6

 1. Підсумки роботи майстерні.
 2. Обсуждение содержания второй части открытого дистанционного курса "Дистанционное обучение от А до Я"

Круглый стол Школы-семинара
Педагог и пути усовершенствования его педагогического мастерства
2 февраля, 16-00 - 18-00
Вход в вебинар http://www.wiziq.com/online-class/732267-r-table

По кожній темі планується зробити 2-3 доповіді і потім обговорити їх на круглому столі. Усі доповіді і круглі столи будуть транслюватися через вебінари. Можлива заочна участь провідних доповідачів та спостерігачів.

Матеріали учасників Школи

http://bugaychuk.blogspot.com/
http://dl.kpi.kharkov.ua/techn/nvs2
http://nak158.blogspot.com
http://spiderwebofeducation.blogspot.com/
http://dl.cippe.edu.ua
http://1morelcourse.blogspot.com/
http://ershikovsm.blogspot.com/
http://okyselyova.blogspot.com/
http://www.conf.muh.ru/110630/thesis.htm
http://anna-annachihradzedaf-lehrerin.blogspot.com/

Остання зміна: понеділок 30 Січень 2012 10:43