Основи дистанційного навчання
(ОДН)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу

Дистанційний курс розроблено для всіх бажаючих поринути у світ дистанційного навчання, спробувати свої сили у створенні дистанційних курсів для вищих та середніх навчальних закладів.

ГОЛОВНА МЕТА
НЕОБХІДНО ЗНАТИ ТА ВМІТИ:
- мати бажання підвищити свою кваліфікацію;
- мати навички роботи з Microsoft Office (Word, Excel)
- мати можливість роботи з курсом на протязі 3-4 годин на тиждень, із них 1-2 години на тиждень - на роботу в Інтернет;
- мати власну електронну поштову скриньку (e-mail), а також мати навички роботи з електронной поштою (мати уяву про мережевий етикет)

ЗМІСТ КУРСУ:
Курс розраховано на 4 тижні. За цей тиждень Ви познайомитесь з такими темами:
1. Інтернет та суспільство
2. Визначення дистанційного навчання
3. Віртуальні навчальні середовища
4. Тьютор – організатор дистанційного навчання

У основу курсу покладено лекції, прочитані автором цього курсу у НТУ "ХПІ", враховувалась тематика, обізнання з якою необхідне для подальшого вивчення детального створення дистанційного курсу для спеціальних дисциплін загальнонаукової та інженерної підготовки, приведено достатню кількість тестів для самоконтролю . Підібраний список літератури, з указанням сторінок, а також список посилань у ІНТЕРНЕТ для кожного заняття.

ЩО ВИ ДІЗНАЄТЕСЬ ПРИ ВИВЧЕННІ КУРСУ:
- Хто такий тьютор.
- Як створюються курси.
- Як підготувати дистанційний курс до дистанційного навчального процесу.
- Як оцінювати якість дистанційного курсу.

ПОДАЛЬШЕ СУПРОВОДЖЕННЯ:
По закінченню курсу в разі виконання всіх вимог всі учасники отримають сертифікат НТУ "ХПІ" про підвищення квалификації

Розкрити теоретичні основи дистанційного навчання та Інтернет, визначити важливі аспекти навчання за дистанційною формою, створити передумови для оволодіння практичними вміннями та навичками, необхідними для аналізу, дослідження і розв’язання інженерно-прикладних та психолого-педагогічних задач, надати допомогу викладачам у здійсненні диференційованого підходу до навчання на прикладі цього курсу, сприяти повнішому і глибшому засвоєнню навчального матеріалу, закріпленню його в памяті з достатньою самостійністю.

Дозволено гостьовий доступ до курсу