Country Study of English-speaking Countries (Бескорса)
(CSEsC)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу

Завданням курсу "Country Study of English-speaking Countries" ("Країнознавство англомовних країн") є сприяння засвоєнню системи знань про етапи історичного розвитку, соціальної дійсності і культури англомовних країн, а також формуванню країнознавчої та лінгвокраїнознавчої компетенції, необхідної для практичного володіння іноземною мовою як засобом комунікації і виховання.

Дозволено гостьовий доступ до курсу