Фізика. (Електрика). Богдан Сусь
(до-14-с)

Фізика є фундаментальною загальнонауковою дисципліною, обов'язкове вивчення якої дозволяє досягти таких цілей:
- навчити студентів основних фізичних законів та принципів, необхідних для успішного засвоєння загально-інженерних дисциплін.
- сприяти формуванню наукового світогляду, сприяти вмінню аналізувати та розуміти явища навколишнього світу, процеси, що відбуваються в технічних пристроях та приладах.
- забезпечити майбутньому інженеру-зв'язківцю теоретичну підготовку в галузі фізики другого рівня - рівня бакалавра, що дозволяє успішно засвоювати загально-інженерні , військово-технічні та військово-спеціальні дисципліни, самостійно вивчати наукову та технічну літературу, нові зразки техніки і продовжити освіту на третьому рівні.
Курс фізики забезпечує умови для успішного вивчення таких дисциплін:
1. Хімія і електроматеріали;
2. Теорія електрозв’язку;
3. Теорія електричних кіл;
4. Метрологія та вимірювання в телекомунікаційних системах;
5. Основи схемотехніки;
6. Технічна електродинаміка;
7. Системи радіозв’язку та телемовлення;
8. Системи передачі в електрозв’язку.


Для прикладу в навчальному курсі "Технологии разработки ДК" буде представлено (модуль) "Електрика" з мультимедійними додатками в електронному представленні.