Практическая грамматика английского языка (Ишутина)
(ПГАЯ)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу

Дистанційний курс "Практична граматика англійської мови" розраховано на студетів 1 курсу факультету підгготовки вчителів початкових класів за напрямом підготовки 6.010102 Початкова освіта.
Метою курсу "Практична граматика англійської мови є ознайомити студентів з різними типами граматичних конструкцій, розвинути лінгвістичну та загальну ерудицію студентів за допомогою граматичних та лексико-граматичних вправ та завдань, що враховують новітні досягнення в методиці викладання мов.
Основними завданнями курсу "Практична граматика англійської мови" є пояснити питання теоретичного характеру та їх практичне застосування і мовленні; розвивати навички діалогічного та монологічного мовлення з метою допомогти студентам висловити свою думку в природній мовній формі, розвивати високу культуру мовлення; формувати в студентів граматичні уміння та навички в аудіюванні, говорінні, читанні та письмі; виробити в студентів міцні навички граматично правильного англійського мовлення в усній та письмовій формі, що необхідні для прояву комунікативної компетенції у найбільш розповсюджених ситуаціях в офіційному та неофіційному мовленні.


Дозволено гостьовий доступ до курсу