Створення безпечного розвивального середовища для дитини дошкільного віку (М.В. Коченгіна)
(БРСД)

Дистанційний курс "Створення безпечного розвивального середовища для дитини дошкільного віку" призначений для слухачів курсів підвищення кваліфікації вихователів дошкільних навчальних закладів. Зміст курсу розроблено відповідно до чинних нормативно-правових актів щодо виховання, навчання та розвитку дошкільників. Метою курсу є підготовка вихователів дошкільних навчальних закладів до психолого-педагогічного супроводу дитини в умовах інформаційного суспільства.