Створення web сторінок засобами мови HTML
(page HTML)

 Дозволено гостьовий доступ до курсу
 Для цього курсу потрібне кодове слово

Курс передбачає оволодіння мовою ХНTML, знайомство з структурою ХНTML документа її особливостями, засвоєння правил створення XHTML-документів, з таблицями на web-сторінках та особливостями верстки таблицями, графічним дизайном web-сторінок.

Дозволено гостьовий доступ до курсу  Для цього курсу потрібне кодове слово