Цивільний захист (Твердохлєбова Н.Є.)
(ЦЗ)

 Для цього курсу потрібне кодове слово

Навчальна дисципліна «Цивільний захист» є нормативною дисципліною, що включається в навчальні плани як самостійна дисципліна обов’язкового вибору. Вона зберігає свою самостійність за будь - якої організаційної структури вищого навчального закладу. Обсяг навчального часу для вивчення дисципліни «Цивільний захист» - 36 академічних годин (1,0 кредит EСTS). У процесі опанування навчальним матеріалом студенти виконують розрахункові завдання з питань моделювання сценаріїв виникнення і розвитку надзвичайних ситуацій, прогнозування наслідків їхнього впливу на адміністративні територіальні одиниці, об’єкти господарювання та населення, що мешкає поблизу. Форма підсумкового контролю знань – диференційований залік. Метою вивчення дисципліни є формування у студентів здатності вирішувати складні проблеми й приймати продуктивні рішення у сфері цивільного захисту, з урахуванням особливостей майбутньої професійної діяльності випускників.

Для цього курсу потрібне кодове слово