Дистанційні курси викладачів університету

1.  Теорія алгоритмів (доц. Савченко М.В., nvs28)
2.  Управління IT-проектами (доц. Савченко М.В., nvs29)
3.  Створюємо дистанційний курс дистанційно (доц. Савченко М.В., nvs2)  

©  ПЛДО НТУ "ХПІ"  |  20.01.2018  |   5:57:17